Nguyễn Thu Trang – đại diện thanh niên

“Tôi ủng hộ cho quyền quyết định phá thai cho người phụ nữ không có quyền quyết định trong việc sử dụng biện pháp tránh thai, an toàn cho chính mình. Tôi ủng hộ quyền quyết định bắt đầu một mối quan hệ tình dục an toàn khi đã có đủ kiến thức và hiểu biết. Tôi ủng hộ cho những người muốn cho đứa trẻ mình sinh ra có một cuộc sống đầy đủ!”

Advertisements

Hãy để lại chia sẻ của bạn về bài viết này...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s