_MG_0767

Huyền Trang – thanh niên mạng lưới Asia Safe Abortion Partnership: Cháu quan tâm đến vấn đề trách nhiệm sử dụng BCS không có chất lượng thì có nên đổ lỗi của người dân sử dụng bao cao su kém chất lượng không hay đây là lỗi do nhà quản lí? Vì ngay từ đầu BCS cung cấp cho thị trường đã kém rồi

Advertisements

Hãy để lại chia sẻ của bạn về bài viết này...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s