Xin chào các bạn!
Tôi tên là Sơn (Lê Hoàng Minh Sơn), đã tốt nghiệp trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội năm 2015. Hiện nay, tôi đang làm điều phối viên chương trình thanh niên và nghiên cứu viên tại Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) tại Hà Nội, Việt Nam – đây cũng là nơi mà tôi là làm tình nguyện viên được 3 năm từ khi tôi còn sinh viên năm thứ 2.
Công việc của tôi liên quan đến Sức khỏe và Dân số, đặc biệt các vấn đề về giới, sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền cho tất cả mọi người.
Tôi yêu thích được làm việc với những bạn trẻ (hoặc những người có tâm hồn trẻ trung) để hỗ trợ phát triển kỹ năng, năng lực của thanh niên trong công việc và trong cuộc sống.
Khối đa diện là khái niệm mà tôi sử dụng mỗi khi nhắc tới các khía cạnh xảy ra trong cuộc sống này giữa chúng ta. Tôi tin rằng tất cả mọi việc diễn ra đều có lý do của nó, không có điều gì là hoàn toàn đúng và cũng không có điều gì là hoàn toàn sai! Hiểu biết mọi khía cạnh đó là điều mà chúng ta thực sự cần.
Vậy tại sao lại là khối đa diện? Bởi vì nó đa dạng, bí ẩn và đem lại sự tò mò như cách mà cuộc sống này đang thực sự diễn ra… Nó luôn làm tôi cảm thấy nhiệt huyết hơn khi tìm hiểu, khám phá và thay đổi từng quan điểm của cuộc đời…
Nếu đó cũng là điều bạn cảm nhận được, hãy bước cùng tôi để khám phá cuộc sống này!

Tái bút: Trong trang này, tôi sẽ chia sẻ quan điểm của mình hoặc sưu tầm những quan điểm/ bài viết của những người mà tôi thấy tâm đắc nhất liên quan các đến các vấn đề xã hội, sức khỏe, môi trường, giới trẻ.

Các bài viết luôn được ghi rõ nguồn. Mong các bạn – những người quan tâm chia sẻ, cũng làm điều tương tự 🙂

—-

Hello friends and colleagues!
My name is Son (Le Hoang Minh Son), who graduated from Hanoi School of Public Health in 2015. I am working as Youth Program Coordinator and Research Associate at the Center for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP) in Hanoi, Vietnam where I has been a volunteer for 3 years (when I was a 2nd student).
My areas of work are Health and Population, particularly gender, reproductive, sexual health and rights for all.
I am interested in working with young people (or people with young soul) in order to support to develop young people’s capacities and abilities in working and life.
Polyhedron is a term that I use to mention every aspect of issues which happen in daily life among people. I believe everything happens for a reason… and nothing’s 100% right or 100% wrong! Understanding every aspect of issues is all what we need.
So why is a polyhedron? Because it’s diversity, mystery and curious as the way that this life’s occurring… it always makes me feel more enthusiastic to discover, research and change every perspective of life!
If that’s also what you think, let’s go with me!

PS: In this page, I will share my perspective or collect opinions / posts of the people I see most favorite related to social issues, health, environment, young people…

The articles always cite sources. Hope you – those interested in sharing, also do the same 🙂

Một số thông tin khác (Other information):

Facebook: Fanpage Why not? – Tại sao không

Email: sanminhhoang@gmail.com (ưu tiên trao đổi các vấn đề common interests, tham vấn hoặc làm quen) hoặc lhmson@ccihp.org (ưu tiêu công việc, liên kết mạng lưới)

Cell-phone no.: +84 948 372 *** (email để biết thêm)

Trân trọng cảm ơn,

Sơn

Advertisements

Hãy để lại chia sẻ của bạn về bài viết này...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s